19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten

Extra provinsialläkaretjänsten

i Klintehamns distrikt har å nyo kungjorts ledig till ansökning. Ansökningstiden utgår 24 februari kl. 12 på dagen.Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21