19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden?

Hurudan blir sommaren och skörden?

Enligt gamla traditioner är det Påls-dagen som skall visa oss hurudan sommaren blir. Är dagen mulen, med nederbörd, så betyder det våtsommar med svårt bärgningsväder. Är dagen klar, så betyder det torrsommar och nödår. Är den mulen, med någon liten stunds solsken, så blir det god sommar och god äring. Pålsdagen i år, den 25 dennes, var mulen, med snöfall, och först på kvällen bjöd den på klar luft och – månsken. Alltså skulle vi ha att emotse våtsommar med dåligt bärgningsväder. Men man kan ju knappast lita på gamla märken nu för tiden!


Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21