19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna.

Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna.

T. f. kyrkoherden Gustaf Reuser har till domkapitlet inkommit med begäran att innevarande år få förlägga passionsguddstjänsterna i Endre till fredagsaftnar och Hejdeby till onsdagsaftnar.Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21