19150127 - Postverket.

Postverket.

T. f. postmästaren i Hemse K. I. Holst har beviljats sjukledighet från 21 jan. till och med den 20 februari med förste postexpeditören frkn Sofia Trolander från Kalmar till vikarie.


Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21