19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna.

Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna.

Domkapitlet har på därom gjord ansökan beslutat, att passionsguddstjänsterna i Endre må hållas å fredagsaftnar och i Hejdeby onsdagasftnar.Gotlands Allehanda
Torsdagen 28 januari 1915
N:r 22