19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader.

Anslag till hamn- och brobygnader.

K. m:t har beviljat nedannämda statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till utförande af följande företag inom Gotlands län: fullbordande af utvidgning och förbättring af Slite hamn 39,300 kr.; ombyggnad af hamnbryggan vid Katthammarsvik 16,000 kr.; ombyggnad af hamnbryggan id Klintehamn 7,600 kr.


Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23