19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund

Pastorsadjunkten J. A. Englund

i Solna (bördig från Gotland) skall såsom uppförd å förslag till kyrkoherdetjänsten i Njutångers pastorat af ärkestiftet profpredika söndagen 21 februari.Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24