19150208 - Passagerarelista.

Passagerarelista.

Med Polhem från Nynäs 7 febr.: Direktör Larsson, disponent Larsson, hrr Olofsson, Enström, Fogelberg, Edman, Norén, Björnberg; fru Ek; 1 däckspassagerare.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31