19150212 - Passagerarelista.

Passagerarelista.

Med Polhem från Nynäs 12 febr: Prosten Ronqvist, hrr Smitterberg, Westerling, Sohlberg, Olsson, Nilsson, Witalis, Karlsson, Andersson; fru Stenberg; 14 däckspassagerare.Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35