19150215 - Böndagar 1916.

Böndagar 1916.

K. m:t har till böndagar under skottåret 1916 bestämt följande söndagar: första böndagen: söndagen 12 mars eller första söndagen i fastan; andra böndagen: söndagen 14 maj eller tredje söndagen efter påsk; tredje böndagen: söndagen 9 juli eller tredje söndagen efter trefaldighetssöndagen; fjärde böndagen; söndagen 8 oktober eller sextonde söndagen efter trefaldighetssöndagen.Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.