19150215 - Hospitalen.

Hospitalen.

Med. kand. K. H. Grape, som nyligen tjänstgjorde som läkare vid Gotlands trupper, har förordnats som extra läkare vid. Upsala hospital t. o. m. 15 mars.Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.