19150215 - Rektorsförordnande

Rektorsförordnande

för ytterligare fem år har nu af k. m:t utfärdats för rektorn vid folkskoleseminariet i Luleå, adjunkten vid h. allm. läroverket i Kalmar, fil, kand. G. Norrby.Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.