19150215 - Till folkskollärare

Till folkskollärare,

klockare och organist i Väte församling har onde sökanden, vikarien p& platsen E. Söderdahl från Vänge, blifvit enhälligt vald.Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.