19150216 - EKE, 15 februari.

EKE, 15 februari.

Ett trefligt slädparti var i går anordnadt härstädes. Sedan samling skett, företogs färden från ,Bölske i 17 fullsatta skjutsar genom Rune, Hemse, Aliva ooh Hafdhem tillbaka till utgångspunkten, där hr Ågren stält sitt trefliga hem till förfogande; och där de till ett 70-tal uppgående deltagarna sedan tillbringade en synnerligen angenäm afton, hvarför värdfolk och arrangörer skola ha tack och heder.
Deltagare.Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 16 Februari 1915.
N:r 38.