19150216 - Till revisor

Till revisor

af spritbolagens i Västmanlands län räkenskaper och förvaltning för sistförflutna räkenskapsår har länsstyrelsen förordnat kronofogde John Lange, gotl., samt till revisorssuppleant hans broder länsbokhålliare Vilhelm Lange.Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 16 Februari 1915.
N:r 38.