19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin

Fru Elisabeth Anrep-Nordin

har jämte apotekare Montelin i Lund erhållit i uppdrag att biträda öfverintendentsämbetet vid upp rättandet af ritningar och kostnadsförslag till den planerade vårdanstalten i Lund för blinda, med kampliceradt lyte.Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.