19150217 - Gotlands nation

Gotlands nation

i Upsala hade i lördags landskap.
Till förste kurator efter fil. mag. Thore Lindfors, som afsagt sig befattningen, valdes andre kurator jur. stud. Lennart Kolmodin och
till andre kurator fil. mag. Arv. Gardell. Klubbmästare blef jur. stud. Herm. Norrby och sånganförare med. stud. C. W. Herlitz.
Då förslag till kollektstipendiet uppsattes fil. stud. Daniel Glansholm och fil. stud. Einar Rehman.
Ordinarie ledamot af förvaltningsutskottet blef jur. stud. L. Kolmodin och suppleant i studentkår ens direktion fil. mag. Thore Lindfors.Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.