19150217 - Gotlands nations porträttkatalog

Gotlands nations porträttkatalog

omfattande åren 1900-1914 har utkommit. Vid nationens landskap i lördags öfverlämnades de två första exemplaren af densamma försedda med tillägnan till nationens inspektor professor Sernander och dess hedersledamot och ekonomiske rådgifvare stadskamreraren Nylander.Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.