19150217 - I aktiebolagsregistret

I aktiebolagsregistret

halva intagits följande uppgifter beträffande nedan nämda bolag:
Slite-Roma järnvägsaktiebolag, hvars styrelse har sitt säte i Slite. Firman tecknas af Frans Erik Degerman och Per Axel Forssman hvar för sig.
Aktiebolaget H. A. Lindsströms järn- och maskinaffär, hvars styrelse har sitt säte i Visby: Till styrelsesuppleant i stället för Gustaf Lindberg har utsetts majoren Axel Hjalmar August Sillen i Visby. Firman tecknas af styrelsens ordinarie ledamöter hvar för sig.
Burs handelsaktiebolag, hvars styrelse har sitt säte i Burs socken af Gotlands län: Såsom styrelseledamöter i stället för: Johan Peter Weinberg och Jakob Petter August Akerbäck halva inträdt hemmänsägarne Petter Anton Pettersson och Petter August Pettersson, båda vid Sigdes, Burs socken.Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.