19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda.

Riksbankarevisorerna utsedda.

Elektorerna för utseende af revisorer vid riksbankens afdelningskontor ha till revisorer vid kontoret i Visby utsett disponent P. A. Forssman, Roma kloster, f. d. landskamrerare Oskar Melin, Visby, riksdagsman K. L. J. Larsson, Bondarfve och kronolänsman M. E. Svallingson, Klintehamn.
Till revisorssuppleanter utsågos f. d. riksdagsman J. Th. Hansén, Bonsarfve i Vamlingbo, f. d. riksdagsman N. J. Broander, Visby samt majorerna Henning Kruuse af Verchou och J. N. Söderberg, Visby.Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.