19150217 - Venia

Venia

att söndagen 21 februari biträda med gudstjänsternas uppehållande i Östergarns pastorat har lämnats studeranden Birger Forell.
Venia att under innevarande vår biträda med predikande vid passionsgudstjänster i Källunge har lämnats folkskolläraren Axel Alfred Bohlin.Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.