19150102 - Död. Carl Jakob Wigström.

Att vår outsägligt, ömt älskade make och fader f. Fanjunkaren och Hemmansägaren Carl Jakob Wigström stilla afled i tron på sin Frälsare onsdagen den 30 dec. 1914 i en ålder af 81 år, 8 månader och 15 dagar; djupt sörjd och saknad af oss och barnbarn samt broder, hafva vi den sorgliga plikten för släkt och vänner tillkännagifva.
Uggårds i Källunge den 31 dec. 1914.
GUSTAFVA WIGSTRÖM.
BARNEN.

Sv. Ps. 477:1, 3.Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1