19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON.

För allt deltagande vid vår älskade makes och faders bortgång samt för den rika blomstergärden vid hans bår, frambära vi härmed vårt hjärtliga tack.
Södervärn den 2 Jan. 1915.
AMANDA NILSSON.
BARNEN.Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1