19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän.

Auktion vid Vallbys i Hogrän.

Måndagen den 4 januari från kl. 11 f. m. kommer genom offentlig auktion hos Ernst Norrby, Vallbys, Hogrän att försäljas till rothuggning all skog å cirka 12 tnld i Vallbys äng, bestående hufvudsakligast af björk och annan löfskog med 6 mån. betalningsanstand, öfriga vilkor vid auktionen.
Rovalds, Eskelhem den 2 jan. 1915.
Johan Olsson.Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1