19150102 - Till häradsdomare

Till häradsdomare

i norra häradsrätten, efter ur nämden afgångne landtbrukaren H. Stenberg i Barlingbo, har häradshöfding Toll nämt landtbrukaren Johannes Collberg, Nygårds i Follingbo.Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1