19150102 - Folkskolinspektören

Folkskolinspektören

skall vara bosatt i Visby. Kungl. folkskolöfverstyrelsen meddelar i skrifvelse till domkapitlet, att öfverstyrelsen beslutat, att folkskoleinspektören i Gotlands och Södertörns inspektionsområde skall tillsvidare från 1 jan. 1915 vara bosatt i Visby.Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1