19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg.

Att min älskade make f. d. Kyrkovärden och Nämdemannen Jakob Niklas Söderberg efter en längre tids tåligt buret lidande stilla och i frid insomnade i dag kl. 10 e. m. i en ålder af 80 år och 2 mån., sörjd och i tacksamt minne bevarad af mig, barn och barnbarn, släkt och många vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Sylfaste den 2 jan. 1915.
Charlotta Söderberg.

Lotten är mig fallen i det ljufliga;
ja, mig är en skön arfvedel tillfallen.

Ps. 16: 6. Sv. ps. 484.Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2