19150104 - Död. Petter Kristian Lindström.

Att Herren Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår ömt älskade make och fader Petter Kristian Lindström, som stilla och lugnt afled den 2 Januari i en ålder af 76 år, 9 mån., 9 dag.; sörjd och i tacksamt minne bevarad af mig, barn och barnbarn, släkt och vänner, har jag härmed den smärtsamma plikten att tillkännagifva.
Öfverösters i Alfva den 4 Jan. 1914.
MARIA LINDSTRÖM

Sv. Ps. 483.Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2