19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson.

Att Herren Gud i sitt anvisa råd behagat hädankalla vår ömt älskade make och fader Hemmansegaren Jacob Otto Jacobsson vid Bringsarfve, Ardre Fredagen den 1 januari 1915 kl. 9 1. m., efter en lefnad af 69 år, 6 mån., 21 dagar, djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad af maka, barn och barnbarn samt syskon, släkt och en talrik vänkrets, halva vi den sorgliga plikten tillkännagifva.
Regina Jacobsson.
Elin och Hjalmar Hansson.
f.Jacobsson.
Emma Jacobsson.

Sv. Ps. 344, v. 2.Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2