19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER.

ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER.

Program.
(Tillåtet för barn.)
t. o. m. den 4 t. o. m. 6 januari 1915. Föreställningar hvarje kväll kl. 6,15 och, 8,15 e. m.
Pathés actualiteter n:r 7.
Tysk krigsjournal.
Engelsk krigsjournal n:r 20.

Napoleon.
Från kröningen till a. Helena 1804-1821.
Historiska tidsbilder i 8 afdelningar. I hufvudrollen: Hr Charlier vid Antoinetteteatern i Paris.Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2