19150104 - Visby Biografteater.

Visby Biografteater.

Program den 4-6 Januari.
Förbjudet för barn.
Messter Journal n:r 8.
Påskdräkten.
Charmant lustspel af Vitagraph.

Ett återseende.
Kärleksdrama i 3 akter.
Iscensättning: Dania Biofilm, Köbenhavn. Af särskildt intresse är att en af hufvudrollerna i detta märkliga drama spelas af Teaterdirektqr Aug Falck från Ir.tima teatern i Stockholm, hvilken här ger ett ypperligt prof på sin öfverlägsna skådespelaretalang.
Föreställningar kl. 6,30 och 8 e. m.Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2