19150105 - Senaste nyheterna från kriget.

Senaste nyheterna från kriget.

Fransmännen tala om våldsamma strider i öfre Elsass.
Paris, 5 jan. Gårdagens kommuniké meddelar: I öfre Elsass fortsättas striderna med star våldsamhet. I trakten af Sennheim eröfrades på måndagsmorgonen hela byn Steinbach. De tyska befästningsanläggningarna väster om Sennheim, hvilka vi togo på söndagen, förlorads natten till måndagen för en stund, men befinna sig åter i våra händer.

Ryssarna ha tagit ytterligare flera tusen fångar.
Och besatt Bukovina.
Petrograd, 5 jan. I trakten af Bolimoff börjades natten mellan 2 och 3 dennes en häftigs strid, hvarvid tyskarna eröfrade en af våra skyttegrafvar, från hvilken de dock omedelbart fördrefvos.
I Västgalizien gingo vi 2 dennes ytterligare framåt och togo flera tusen fångar samt flera kanoner och kulsprutor, liksom i
trakten af Uzsokhöjden. I samma trakt har en af de fientliga afdelningarnes stab fallit i våra händes med sin chef.
På yttersta vänstra flygeln ha våra trupper tågat igenom hela, Bukovina och besatt staden Suczava.

Hvem innehar verkligen Ardagan?
Petrograd, 5 jan. Kaukasiska arméns generalstab meddelar: I striden vid Ardagan, som började 3 dennes, blefvo turkarna i grund slagna. Våra trupper inneha nu Ardagan och förfölja fienden. Striden vid Sarikamysij fortfar till vår fördel.

Den tyska rapporten om striden i öfre Elsass.
Berlin, 5 jan. Stora högkvarteret meddelar: På västra krigsskådeplatsen har i det stora hela rådi lugn, utom vid Thaun i öfre Elsass. Efter en fruktansvärd eld mot en höjd väster om Sennheim lyckades fienden mot kvällen eröfra våra skyttegrafvar här i samband med byn Steinbach. Under natten återtogs af oss höjden. Vid Steinbach pågår striden fortfarande.
På östra krigsskådeplatsen har ingen förändring i situationen inträdt. I Polen öster om Ravka fortsätta vi vara angrepp.Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3