19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank

Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank
från 7 januari 1915.

Vid utlåning:
Lägsta växeldiskonto      6½ %
Ränta för kreditiv       6 %
Ränta för löpande räkning 6 %
Låneränta               5½ å 7 %.

Vid inlåning:
å giroräkning            2 %
å sparkasseräkning        4 %
å kapitalräkning        4½ %
å depositionsräkning högst 4½ %.Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4