19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström.

Att Gud till sig hemkallat vår kära maka och moder Katharina Elisabeth Sandström, som efter en längre tids sjukdom stilla afled måndagen den 4 januari 1915, i en ålder af 71 år och 23 dager, sörjd och i tacksamt minne bevarad af mig, barn och barnabarn, hafva vi den sorgliga plikten tillkännagifva.
Bofrids i Fröjel den 4 januari 1915.
GUSTAF SANDSTRÖM.
WILHELMINA. ALVA, PEHR. IDA.

Psalmisten 585, v. 1. 3.Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5