angfartyget_drotten-1928.jpg

19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen

Fältskjutning om vandringsprisen

anordnar Tingstade skyttegille söndagen den 10 dennes. Samling vid skyttepaviljongen kl. 10 f. m. Skjutningen försiggår i terrängen långe östra sidan af Tingstade träsk, skottriktning mot söder och sydost. Allmänheten varnas att beträda området mellan kl. 10-2.
Prisutdelning i paviljongen senare. Fest för skyttar med damer. Entré.
Skjutchefen!



Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5