19150108 - Hedersgåfva.

Hedersgåfva.

Till fyrmästare Orion Öberg, Stenkyrkehuk, öfverlämnades från lots- och fyrpersonalen å Gotland nyårsdagen som minnesgåfva ett dyrbart precisionsur af guld med inskription.Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5