19150108 - Bröllop

Bröllop

firas i morgon vid Sixarfve i Viklau mellan landtbrukaren Axner Smedberg, och fröken Emma Pettersson, dotter till landbrukaren P. Pettersson, Sixarfve i Viklau, och hans maka.Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5