19150108 - Falholmen fridlyst område.

Falholmen fridlyst område.

På framställning af aktiebolaget Ahrs bruk har k. befhde, vid 25 kr:s vite, förbjudit en hvar obehörig att utan tillstånd beträda den nämda bolag tillhöriga utanför Ahr i Fleringe socken belägna ön Falholmen.Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5