19150108 - Vinterväder.

Vinterväder.

Kl. 2 i natt visada termometern här i staden 10 ½ gr. kallt. I Tingstäde hade temperaturen under natten gått ned ända till 16 gr. under fryspunkten, medan man i Battle, som ju är ö:ns köldcentrum, kunde registrera 20 gr.
Kölden torde emellertid icke bli långvarig. Luften börjar redan tjockna till, tydande på. förestående lenväder.Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5