19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg.

Att vår oförgätliga, ömt ålskada maka och moder Anna Cristina Laurentina Ahlberg stilla och fridfullt afsomnade i tron på sin Frälsare fredagen den 8 januari 1915, efter en lefnad af 76 år, 10 mån., 12 dag.; djupt och innerligt sörjd och i tacksamt minne bevarad af mig, barn, barnbarn och öfrig släkt och vänner, är det vår smärtsamma plikt att härmed meddela.
Visby den 9 januari 1915.
DAVID AHLBERG.
BARNEN.

Sv. Ps:-b. 221, 3 v.Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6