19150113 - Tack. Ivar Klafver.

Till alla såväl befäl som kamrater samt öfriga vänner hvilka deltagit i vår sorg och som sändt kransar till vår son IVAR'S begrafning, få vi harmed frambära vårt hjärtliga tack.
VENDLA ocn VALTER KLAFVER.Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9