19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig.

Vår käre make och fader Landtbrukaren Per Gastaf Bernhard Rettig afled i sitt hem i Visby den 12/1 1915; innerligt sörjd och saknad af
MAKA
född Åberg.
GRETA.    YNGVE.
KARIN och BERNHARD KRONJE.Gotlands Allehanda
Torsdagen 14 januari 1915
N:r 10