19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson.

Att Gud till sig hemkallat vår kära faster f. lärarinnan Olivia Jakobina Thomsson, född den 22 febr. 1845, som aflidit efter ett långvarigt lidande i full förtröstan på sin frälsare, sörjd af släkt och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Salmunds i Vänge den 12 jan. 1915.
MARIA och ERNST THOMSSON.

Sv. Ps. 484 v. 4.Gotlands Allehanda
Torsdagen 14 januari 1915
N:r 10