19150116 - Tack. Augusta Leatz.

Till militärbefälhafvaren Herr Generalmajoren m. m. E. W. Bergström, till Kungl. Gotlands Infanteriregementes officers- och musikkårer, till Herr Öfverstelöjtn. m. m. J. G. Améen samt till öfriga i processionen deltagande frambära vi vårt varma och vördsamma tack för all den heder, som visats vår aflidne make och fader
AUGUSTA LEATZ, f. Asplund.
BARNEN.Gotlands Allehanda
Lördagen 16 januari 1915
N:r 12