19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen.

Julafton på krigsskådeplatsen.

Fienderna vordo vänner.
Medan tyskar och engelsmän eljest dagligdags gå emot hvarandra med gevär, bajonetter, bomber och granater, samlades de på julaftonen flerestädes till gemytliga samkväm halfvägs mellan skyttevärnen och taggtrådsstängseln.
Bilden härofvan återger en sådan scen, och dylika var det många utefter den långa fronten. Järnek (Kristtörne) pryder tyskarnas hjälmar och engelsmännens flatkulliga mössor, och festbägaren tömmes i all gemytlighet. All fiendskap är lagd å sido på årets fridfullaste afton, men timmarna gå, det blir snart uppbrott från festen. och nästa morgon gå kanske festdeltagarna lös på hvarandra som vilda djur.Gotlands Allehanda
Lördagen 16 januari 1915
N:r 12