19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson.

Att Herren Gud till sig hemkallat vår älskade moder Hemmansägareänkan Anna Margareta Jakobsson vid Skogs, som stilla afled i tron på Herren Gud den 15 dennes i en ålder af 73 år, 6 mån. och 18 dagar, sörjd och saknad af oss, barnbarn, släkt och talrika vänner, tillkännagifves härmed.
Skoga i Hamra den 18 jan. 1915.
Hermanna Jakobsson, f. Vestberg.
Arvid Jakobsson.
Sv. Ps. 484.Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14