19150119 - Död. Olof Larsson.

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla f. d. Husbonden och Kyrkvärden Olof Larsson, som efter några dagars sjukdom lugnt och stilla afled fredagen den 15 jan.kl. 9 e. m i en ålder af 81 år, 1 mån. och 28 dagar, sörjd af mig, barnbarn och barnbarnsbarn. släkt och vänner varder härmed tillkännagifvet.
Sanda i Östergarn den 18 januari 1915.
B. LINGSTRÖM.
EMMA och GUNNAR.
BERTHA. ESTER. TURE.

Sv. Ps. 360 v. 5.Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14