19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson.

Att Gud efter sitt allvisa råd till sig hemkallat min älskade hustru Anna Serafia Nilsson, född Borg, som efter en längre tida sjuklighet stilla aflad härstädes idag på morgonen i en ålder af 78 år, 4 månader och 15 dagar, sörjd och saknad af mig, släktingar och vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Skönarfve i Levede den 18 Januari 1915.
KARL NILSSON.
Sv. Ps. 484 v. 3.Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14