19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring

Anbud å åkande landtbrefbäring

å linjen Martebo poststation—Lummelunda skolhus—Nygranne—Ungsmiss—Stenkyrka poststation tre gånger i veckan från och med den 1 april 1915 mottagas till och med den 30 januari 1915 av postmästaren i Visby, vilken jämte poststationsföreståndarna i Martebo och Stenkyrka lämnar närmare upplysningar.
Linköping den 12 januari 1915.
Postdirektören i östra distriktet.Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14