19150120 - Genom offentlig auktion

Genom offentlig auktion,

som förrättas i Ljugennes, Burs socken lördagen den 30 innevarande januari kl. 10 f. m., låter nämdemannen Lars Hansson försälja 15,000 kg. oprässadt, prima fastmarks timotejhö, 12,000 kg. halm, flera sorter, i pris-sade balar, 1 parti prima utsädeskorn »Primus», 1 parti foderkorn, 10 st. unga godsvin, några dräktiga kvigor samt 6,000 kg. bortfelderrofvor.
Med betalningen lämnas anstånd åt godkände inropare till den 1 nästkommande oktober; andra skola betala vid anfordran.
Hemse den 18 januari 1916.
Emil Eneman.Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15